Oppføringer av

Vi søker lærlinger

Vi er stolte over å være en godkjent lærebedrift i renholdsoperatørfaget. Vi ønsker å være med på å gi voksne og ungdommer en mulighet til å fullføre en fagutdannelse, og vi vil i den forbindelse sette fokus på at renhold er ett viktig fag. Vi er derfor aktivt ute for å søke etter nye lærlinger.

Achilles sertifisert. ID nr 26207

Fra og med mai 2010 er vi Achilles sertifisert. Sertifiseringen innebærer krav til kvalitetstyring i samsvar med ISO 9001:2000. Acilles Felles Kvalifikasjonsordning er pr dags dato i bruk i til sammen 20 selskap i oljeindustrien på norsk og dansk sokkel. Resertifisert november 2011.